Účast na projektech, profesní reference

Za více než 40 let své praxe jsem samostatně řešil nebo jako vedoucí projektu řídil realizaci více než 360 projektů z oboru ochrany životního prostředí, na dalších přibližně 50 jsem se podílel jako spoluřešitel nebo člen řešitelského týmu. Řešené projekty se týkaly všech oblastí ochrany životního prostředí – zejména projektování a realizace geologických a hydrogeologických průzkumů pro ochranu životního prostředí; průzkumů znečištění; projektování, řízení a vyhodnocování sanačních prací; projektování, řízení a vyhodnocování monitoringu životního prostředí; projektování a realizace průzkumů a sanací skládek odpadů; ekologických auditů; rizikových analýz; dokumentací a posudků EIA; hodnocení rizika ukládání odpadů, expertní a posudkové činnosti a supervizního dohledu nad prováděním sanačních prací.

Výběr nejvýznamnějších řešených zakázek:

  • Průzkumné, sanační a monitorovací práce: ropovod Družba na Žitném ostrově, moravská část ropovodu Družba, rafinerie Slovnaft Bratislava, společnosti Technoplast Chropyně, TOS Hulín, Velamos Loučná nad Desnou, Armaturka Vranová Lhota, KUNZ Hranice, Válcovny plechu Frýdek-Místek, lokomotivní depo Maloměřice, ČS Karviná, sklady Benziny Plešovec a Loukov
  • Supervize sanačních prací hrazených Ministerstvem financí ČR a Ministerstvem životního prostředí: lokality Ostrava – laguny Ostramo, Ostrava – Karolina, Balakom Opava, Magneton Kroměříž – závod Kroměříž, Magneton Kroměříž – závod Valašské Klobouky, Komas Opava, ICEC Šlapanice, supervize SEZ na lokalitě Litovel-Nasobůrky, supervize zabezpečení a likvidace opuštěných důlních děl (OPDD) a starých důlních děl (SDD)
  • Průzkumy, monitoring, sanace a rekultivace skládek: skládka TKO a PO Brno-Černovice, železniční depo Brno – Maloměřice; skládky TKO v Hlučíně, Karviné, Orlové, Zbýšově, Jevíčku, Hlinsko; regionální skládka TKO Bihač – Bosna a Hercegovina; úložiště popílků teplárny Olomouc a Ostrava-Třebovice; skládky PO společností Tatra Kopřivnice, Autopal Rychvald, Sigma Lutín, Adamovské strojírny, Olma Olomouc, Gumotex Břeclav, Slovnaft Bratislava, MND Hodonín, Nafta Gbely, Balakom Opava, Magneton Kroměříž, MŠLZ Březina, Kovohutě Příbram, VPFM Frýdek-Místek; úložiště radioaktivních odpadů JE Mochovce; skládky NO Istrochem Bratislava-Budmerice, Pozďátky, Devínská Nová Ves – kamenolom Srdce, městské skládky TKO Zbýšov, Jevíčko, Hlinsko, monitoring skládek TKO v okrese Svitavy, regionální skládky TKO Bosna a Hercegovina – Unsko-sanský kanton, Doboj – Maglaj, Albánie – Durres
  • Analýzy rizika a ekologické audity: skládky JDZ Heroltice, Gumotex Břeclav-Nikolčice, MŠLZ Březina, skládka TKO a PO Brno-Černovice, Šlapanice, skládka TKO Bratčice, přečerpávací sklady Benzina Plešovec a Velká Bíteš, ekologické audity 26 privatizačních jednotek Státní meliorační správy v okresech Brno – venkov, Břeclav, Hodonín a Blansko, Gypstrend Kobeřice – hodnocení rizika odkaliště
  • Dokumentace a posudky vlivu na životní prostředí – EIA: trasa produktovodu Loukov-Sedlnice, MŠLZ Březina – stavba úložiště fenolové vody a dehtu, Lanžhot – stavby zemníků, regionální třídírna TKO pro okres Prostějov, letecká střelnice ve vojenském prostoru Libavá, průmyslový park firmy Flextronics International, Brno-Modřice – výstavba hypermarketu Sconto, Projekt Dyje – Břeclavsko – oznámení záměru pro 10 dílčích projektů, oznámení – kamenolom Čebín, pískovna Žabčice, pískovna Boršice, pískovna Bratčice, DREPOS Pustiměř, pískovna Černovice, oznámení – Výstavba bytových domů Praha-Holešovice
  • Poradenská, expertní a konzultační činnost: regionální skládka TKO okresu Svitavy v Březince; skládka TKO Bratčice; skládka PO Teplárny Příbram; stavba Brněnská průmyslová zóna – Černovická terasa; tunely Dobrovského v Brně; plán pro nakládání s důlními odpady – lom Pusté Držkovice; ASVEP – metodika hodnocení lokalit pro ukládání VEP; Říčany – analýza systému nakládání s odpady; Lanškroun – studie nakládání s odpady; znalecký posudek podle § 48a zákona č.185/2001 Sb. pro skládky TKO Petrůvky, Henčov, Klobouky u Brna, Medlov, Žeravice a Supíkovice; posudek projektu OPŽP Rekultivace skládky Nikolčice-Kurdějov; plán odpadového hospodářství Velké Opatovice, Útěchov u M. Třebové; Matoušek CZ – CREA – typová studie Koncepce uceleného systému sběru, svozu, třídění a odstraňování komunálního a ostatního odpadu; ČEZ – studie rekonstrukce složiště Kašpárkovice; Ministerstvo obrany ČR – posouzení realizační dokumentace rekultivace skládek Libavá a Kozlov
  • Hodnocení rizika využívání odpadů na povrchu terénu: více než 130 lokalit na celém území České republiky
  • Soudně znalecké posudky: celkem 75 posudků. Mí klienti se řadí jak do veřejného, tak soukromého sektoru – jedná se o soudy, policii, státní instituce, advokáty, soukromé společnosti i fyzické osoby.